ستاره قهرمانی مقاله 22,538

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

تمامی حقوق متعلق به مجله الکترونیکی Ittl می‌باشد.